Skip Ribbon Commands
Skip to main content

गोपनीयता नीति

< अघिल्लो पाना

यो हाम्रो गोपनीयता नीतिको आंशिक रूप मात्र हो। यसको पूर्ण अंश अंग्रेजीमा उपलब्ध छ।

अनलाइन प्रकाशन

रेडक्रसको अन्तर्राष्‍ट्रिय समिति (आईसीआरसी) वा सम्बन्धित राष्‍ट्रिय रेडक्रस तथा रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीहरूले बेपत्ता व्यक्तिहरूको नामावली तिनका परिवारहरूबाट संकलन गर्दछन् र परिवारहरूको अनुमति लिएर अनलाइन प्रकाशन गर्न सक्नेछन् ।

लाभान्वित व्यक्तिहरूको हितको लागि र बेपत्ता व्यक्तिको खोजी गर्ने क्रममा वा उनीहरूको परिवारहरूलाई जानकारी दिने उद्देश्यले, हामीले घाइते भएका वा मृत्यु भइसकेका, वा परिवारबाट अलग भएका वा बिछोडिएका बालबालिकाका फोटो (नाम उल्लेख नगरी) पनि प्रकाशित गर्दछौं।

तपाई र तपाईका नातेदारहरूसँग सम्बन्धित जानकारी एक पटक वेबसाइटमा प्रकाशित भएपछि पनि तपाईको अनुरोधमा हटाउन वा संशोधन गर्न सकिनेछ तर अरू कुनै वेभसाइट वा सञ्चारमाध्यममा राखिएका/देखाइएका जानकारीलाई भने हामी हटाउन वा संशोधन गर्न सक्दैनौं।


तपाईबाट कस्तो जानकारी संकलन गरिन्छ 

आफू को हो भनी कुनै जानकारी नदिई नै तपाई धेरैजसो पानाहरूमा जान सक्नुहुन्छ (जस्तै समाचारहरू, हामीले प्रदान गर्ने सेवासम्बन्धी जानकारीहरू, व्यक्तिहरूका सूचीहरू)

तपाईको चाहनाअनुसार मात्र हामी तपाईबाट जानकारी संकलन गर्दछौं:

  • अनुरोध दर्ता गराउन, हामीसँग कुरा गर्नुहोस् वा जानकारी उपलब्ध गराउनुहोस् 
  • तपाईको वा बेपत्ता व्यक्तिको नाम प्रकाशन गर्न
  • हाम्रो अनलाइन सेवाहरूको नियमित ग्राहक बन्न वा प्राप्त गर्न

तपाईको जानकारी हामी कसरी प्रयोग गर्दछौ

तपाईले उपलब्ध गराउनुभएको जानकारी मानवीय सेवा प्रदान गर्न, हाम्रो वेबसाइट सुधार गर्न र तपाईलाई जानकारी पठाउनको लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ। अन्यथा व्यवस्था भएको छैन भने तपाईले दिनुभएको जानकारीलाई आइसीआरसी वा राष्‍ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिकेन्ट सोसाइटीहरूसँग मात्र शेयर गरिन्छ । आईसीआरसीले तपाईले दिनुभएको जानकारीलाई अरू कसैलाई पनि बिक्री गर्दैन वा उपलब्ध गराउँदैन।

 
तपाईको जानकारी कतिको सुरक्षित छ 

आइसीआरसीले तपाईले उपलब्ध गराएको जानकारीको सुरक्षा गर्नको लागि आवश्यक सबै कदमहरू चाल्नेछ। तर तपाईले प्रदान गर्नुभएको निजी जानकारीलाई बीचैमा कसैले इन्टरसेप्ट गरेर दुरुपयोग नगर्ला भन्‍ने सुनिश्‍चित गर्न भने सक्दैनौं।

तसर्थ तपाई वा अरू कसैलाई चोट पुग्ने खाल्का व्यक्तिगत सन्देश/जानकारी भए त्यस्ता सन्देश/जानकारी  यो साइटमा नराख्‍नु हुन अनुरोध गर्दछौं।


सम्पर्क

केही प्रश्‍न वा अनुरोध भए कृपया आइसीआरसी काठमाडौंमा सम्पर्क गर्नुहोस्।

< अघिल्लो पाना