Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Autorska prava i uslovi korišćenja

< prethodna strana

Ovo je samo izvod iz naše autorske politike i uslova korišćenja. Kompletan tekst autorske politike i uslova korišćenja dostupan je na  engleskom jeziku.

Autorska prava

Osim ako nije drugačije naznačeno, Međunarodni komitet Crvenog krsta (MKCK) zadržava sva autorska prava vezana za dizajn i sadržaj internet stranice "Porodične veze" (familylinks.icrc.org). Bez prethodnog odobrenja od strane MKCK-a u komercijalne svrhe se ne smeju koristiti ni objavljivati bilo kakvi dokumenti, fotografije, zvučni zapisi, logotipi ili grafika.


Korišćenje ličnih podataka

U cilju obezbeđivanja usluga vezanih za ponovno uspostavljanje porodičnih veza, sve lične informacije (kao što su one o nestalim licima i njihovim porodicama, ili o licima koja su dobro i bezbedno, ranjena ili mrtva) mogu se prikupljati ili objavljivati na ovoj internet stranici u najboljem interesu korisnika i uz saglasnost porodice.

Nije dozvoljeno kopiranje, korišćenje, objavljivanje ili distribucija ličnih podataka u ma koje druge svrhe osim u one koje doprinose ponovnom uspostavljanju porodičnih veza ili rasvetljavanju sudbine nestalih lica.


Kontakti

Svoje zahteve i pitanja možete uputiti Misiji MKCK u Prištini.

< prethodna strana