Skip Ribbon Commands
Skip to main content

प्रतिलिपि अधिकार र प्रयोगका शर्तहरू

< अघिल्लो पाना

यो हाम्रो प्रतिलिपि अधिकार नीति र प्रयोगका शर्तहरूको आंशिक रूप मात्र हो। यसको पूर्ण अंश अंग्रेजीमा उपलब्ध छ।

प्रतिलिपि अधिकार

पारिवारिक सम्पर्कको पुनःस्थापनासम्बन्धी वेबसाइटको डिजाइन र विषयवस्तुको प्रतिलिपि अधिकार, अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक, रेडक्रसको अन्तर्राष्‍ट्रिय समिति (आईसीआरसी) सँगं हुनेछ । आईसीआरसीको पूर्व अनुमति बिना यहाँ भएका कुनै पनि कागजात/अभिलेख, फोटो, श्रव्यसामाग्री, लोगो वा चित्रहरू व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्न मनाही छ ।


व्यक्तिगत जानकारीको प्रयोग

पारिवारिक सम्पर्कको पुनःस्थापना सेवा प्रदान गर्नको लागि व्यक्तिगत जानकारी (बेपत्ता व्यक्तिहरूको र उनीहरूका परिवारको जानकारी, सुरक्षित अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरू र घाइते वा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका बारेमा जानकारी) लाभान्वित व्यक्तिहरूको हितमा उनीहरूकै अनुमति लिएर संकलन वा प्रकाशित गरिन्छ।

परिवारिक सम्पर्कको पुनःस्थापना वा बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था स्पष्‍ट गर्नेबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि यहां भएका व्यक्तिगत जानकारीको नक्कल उतार्ने, प्रयोग गर्ने, प्रकाशन वा प्रचारप्रसार गर्ने कार्य नगर्नुहोला।


सम्पर्क

तपाईको प्रश्‍न वा अनुरोध भए, कृपया आईसीआरसी काठमाडौंमा सम्पर्क गर्नुहोस्

< अघिल्लो पाना