Skip Ribbon Commands
Skip to main content

नेपाल भूकम्पपारिवारीक संपर्क पुनर्स्थापना

गृह पृष्‍ठ

प्रभावित क्षेत्रहरुमा पारिवारीक संपर्क को पुनर्स्थापना

के तपाईंको आफन्तको बारेमा जानकारी पाउन इछुक हुनुहुन्छ ?

नेपालमा भूकम्प द्वरा प्रभावित छेत्रहरुमा, हाल नेपाल रेड क्रस सोसाइटी र आईसीआरसीले पारिवारीक संपर्क पुनर्स्थापनाको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिरहेकाछन

पारिवारिक सम्पर्क वेबसाईट

यो वेबसाईट familylinks.icrc.org को हो। द्वन्द, प्राकृतिक प्राकोप र प्रवासन् सम्बन्धित बेपत्ता भएका व्यक्तीहरु प्रती यो वेबसाईट समर्पित छ ।