Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Osnovne informacije

Za lica koja se vode kao nestala u vezi s krizom na Kosovu

 
@ICRC
Kriza na Kosovu 1998-1999. godine ostavila je bolno i tragično nasleđe. Više od decenije nakon njenog  završetka, nerešeno pitanje nestalih lica nastavlja da opterećuje hiljade porodica, kao i društvo u celini. Porodice nestalih lica su ostavljene u beznađu, zarobljene u prošlosti, nemoćne da prebole, da planiraju  ili da razmišljaju o budućnosti. Bez obzira na njihovo poreklo i lokaciju, porodice se suočavaju sa dugim i bolnim  vremenom,  čekajući vesti o sudbini  svojih najmilijih.

Glavni fokus rada MKCK-a na Kosovu je zasnovan na pravu svih porodica da saznaju sudbinu svojih nestalih rođaka i da se udovolji njihovim potrebama.

Međunarodni komitet Crvenog krsta (MKCK) je počeo prikupljanje informacija o nestalim licima direktno od porodica i drugih izvora od januara 1998. godine. U ime porodica nestalih godinama trazi od vlasti u Prištini i Beogradu da pruže informacije koje mogu da pomognu i rasvetle sudbinu nestalih lica, pozivajući ih da ispune svoju obavezu prema pravu svih  porodica da saznaju sudbinu svojih nestalih rođaka. Od 6.024 slučajeva koji su MKCK-u prijavljeni kao nestali, u avgustu 2012. godine sudbina 1.770 lica još uvek je nepoznata.
Na osnovu svog humanitarnog mandata i u svojstvu neutralnog posrednika, MKCK od 2004. godine predsedava Radnom grupom za nestala lica. Ovaj forum je funkcionalni regionalni mehanizam uspostavljen pod pokroviteljstvom Specijalnog predstavnika Generalnog sekretara UN, čiji je cilj jačanje dijaloga i razmena informacija  izmedju vlasti u Prištini i Beogradu o sudbini nestalih lica, kao i o potencijalnim grobnim mestima i njihovim lokacijama

Uprkos ovim naporima, brojne porodice i dalje imaju nestale rodjake, i u neizvesnosti i očajanju čekaju da dobiju odgovore o njihovoj sudbini. Nedostatak novih informacija o potencijalnim grobnicama i teškoće u identifikaciji već ekshumiranih posmrtnih ostataka i dalje su glavne prepreke za rešavanje preostalih slucajeva nestalih lica.

Imena osoba koje se još uvek vode kao nestale nalaze se na ovoj listi. MKCK objavljuje imena nestalih u nadi da će od javnosti prikupiti dodatne informacije.

Možda ste u poziciji da pružite informacije o nekoj nestaloj osobi:
  • Ukoliko vidite svoje ime na listi, ili ime nekog od Vaše rodbine i/ili ako imate informacije o osobama koje njihove porodive i dalje traže, molimo Vas kliknite na "Kontakt MKCK" u lični podaci

  • Ukoliko imate bliskog rođaka koji je nestao između 01.01.1998. i 31.12.2000. godine, a nestanak je vezan je za krizu na teritoriji Kosova 1998-1999. godine i želite da otvorite zahtev za traženje, kontaktirajte najbližu kancelariju Nacionalnog društva Crvenog krsta ili Crvenog polumeseca u zemlji u kojoj živite.

Kontakt

ICRC Mission in Kosovo
41, Pashko Vasa
10000 Pristina, Kosovo
Tel: +381 38 220 384 118
Tel: +381 38 220 384 116
Obrazac za kontakt
Internet stranica za porodične veze
Ova Internet podstranica, posvećena osobama nestalim u vezi sa krizom na Kosovu, deo je šire Internet stranice Crvenog krsta i Crvenog polumeseca za porodične veze.

Saznajte više (na engleskom):