Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kriza në Kosovë1998 - 1999

Fillimi
Luteni të na ndihmoni të sqarojmë fatin e personave të cilët janë të zhdukur

KNKK-ja publikon emrat e personave të zhdukur me shpresë të mbledhjes së informatave shtesë nga publiku.

Në rast se keni informata të cilat do të mund të sqaronin fatin e një personi të zhdukur, luteni të kontaktoni KNKK-në në Prishtinë.
Dëshira e juaj e mundshme për konfidencialitet do të respektohet.

Lexoni më shumë:
Kontaktoni

ICRC Mission in Kosovo
41, Pashko Vasa
10000 Pristina, Kosovo
Tel: +383 38 220 384 118
Tel: +383 38 220 384 116
Formular për kontakt
Faqja e internetit për Lidhje Familjare
Kjo nën-faqe e internetit kushtuar personave të zhdukur në lidhje me krizën në Kosovë i përket Faqes së gjerë të Internetit për Lidhje Familjare të Kryqit të Kuq/Gjysmëhënës së Kuqe.

Më shumë mund të gjeni në (në gjuhë angleze):