Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ردیابی از طریق چهرهمهاجرین در اروپا

صفحۀ اصلی
​​

جستجوی خود را شروع کنید


عکس افرادی که به دنبال اقارب خود هستند


اگر اقارب خود را پیدا نکردید، سعی کنید به نزدیکترین صلیب سرخ ملی یا جمعیت هلال احمر یا دفتر آی سی آر سی بروید.

فلترها
عکس های 1 - 12 از 6137
1 - 12 Next

0012208
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0012188
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
کاکا

0012206
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
اطفال

0008918
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
برادر

0012201
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0012199
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0012198
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0012193
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0012191
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
برادر

0012189
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
پدر

0007639
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0012175
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده
1 - 12 Next
عکس های 1 - 12 از 6137
​​


اگر شما عضو فامیل تانرا در یکی از این عکس ها شناسائی میکنید:

در حالیکه در حدود 150 عکس جدید در هر ماه نشر میگردد، لطفاً این صفحه را بصورت منظم مجدداً ببنیند یا در آگاهی های ایمیل، اشتراک کنید.