Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ردیابی از طریق چهرهمهاجرین در اروپا

صفحۀ اصلی
​​

جستجوی خود را شروع کنید


عکس افرادی که به دنبال اقارب خود هستند


اگر اقارب خود را پیدا نکردید، سعی کنید به نزدیکترین صلیب سرخ ملی یا جمعیت هلال احمر یا دفتر آی سی آر سی بروید.

فلترها
عکس های 1 - 12 از 6068
1 - 12 Next

0011774
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
پدر

0011773
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
برادر

0011770
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0011769
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
پسر

0011768
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خواهر

0011767
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
دختر

0011766
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانم

0011765
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0011763
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
مادر

0011760
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
برادر

0011759
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0011756
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
مادر
1 - 12 Next
عکس های 1 - 12 از 6068
​​


اگر شما عضو فامیل تانرا در یکی از این عکس ها شناسائی میکنید:

در حالیکه در حدود 150 عکس جدید در هر ماه نشر میگردد، لطفاً این صفحه را بصورت منظم مجدداً ببنیند یا در آگاهی های ایمیل، اشتراک کنید.