Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ردیابی از طریق چهرهمهاجرین در اروپا

صفحۀ اصلی

عکس ها

عکس های اشخاص که در جستجوی اقارب شان میباشند

بخاطر فراهم آوری سهولت برای جستجوی اقارب مفقودلاثر شدۀ تان، شما میتوانید جنس، سن و کشور متبوع اش را فلتر نمائید

فلترها
عکس های 1 - 12 از 4486
1 - 12 Next

0007066
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0007065
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
مادر

0007064
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0007063
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانم

0007062
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
برادر

0007061
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0007060
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0007059
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
شوهر

0007058
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0007057
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
کاکا

0007055
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
-

0007056
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده
1 - 12 Next
عکس های 1 - 12 از 4486
 

اگر شما عضو فامیل تانرا در یکی از این عکس ها شناسائی میکنید:

  • بالای لینک "آیا شما معلومات دارید؟" که در زیر عکس که شما شناسائی کرده اید قرار دارد، کلیک نموده و فورمۀ تماس را خانه پری نموده یا؛
  • لطفاً با بخش خدمت رد یابی کمیته بین المللی صلیب سرخ، جمعیت ملی و یا جمعیت هلال احمر در کشور که شما اقامت دارید، تماس بگیرید. اگر شما در افغانستان استید، لطفاً با نزدیک ترین دفترکمیته بین المللی صلیب سرخ، تماس بگیرید.

معلومات شما بشکل محرم نگهداری خواهد شد.

در حالیکه در حدود 150 عکس جدید در هر ماه نشر میگردد، لطفاً این صفحه را بصورت منظم مجدداً ببنیند یا در آگاهی های ایمیل، اشتراک کنید.