Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ردیابی از طریق چهرهمهاجرین در اروپا

صفحۀ اصلی
​​

جستجوی خود را شروع کنید


عکس افرادی که به دنبال اقارب خود هستند


اگر اقارب خود را پیدا نکردید، سعی کنید به نزدیکترین صلیب سرخ ملی یا جمعیت هلال احمر یا دفتر آی سی آر سی بروید.

فلترها
عکس های 1 - 12 از 6313
1 - 12 Next

0012808
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0012807
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0012806
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0012805
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
برادر

0012804
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
برادر

0012803
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
برادر

0012802
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
دیګر

0012801
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
برادر

0007309
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0012800
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
پسر

0006123
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0012797
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
پسر
1 - 12 Next
عکس های 1 - 12 از 6313
​​


اگر شما عضو فامیل تانرا در یکی از این عکس ها شناسائی میکنید:

در حالیکه در حدود 150 عکس جدید در هر ماه نشر میگردد، لطفاً این صفحه را بصورت منظم مجدداً ببنیند یا در آگاهی های ایمیل، اشتراک کنید.