Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ردیابی از طریق چهرهمهاجرین در اروپا

صفحۀ اصلی
​​

جستجوی خود را شروع کنید


عکس افرادی که به دنبال اقارب خود هستند


اگر اقارب خود را پیدا نکردید، سعی کنید به نزدیکترین صلیب سرخ ملی یا جمعیت هلال احمر یا دفتر آی سی آر سی بروید.

فلترها
عکس های 1 - 12 از 6383
1 - 12 Next

0013463
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
پسرکاکا / پسر ماما

0013460
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
دختر

0013459
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خواهر

0013458
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
برادر

0013457
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
برادر

0013456
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0013455
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
پسر

0013454
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0013453
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0013452
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0013451
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
مادر

0013449
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده
1 - 12 Next
عکس های 1 - 12 از 6383
​​


اگر شما عضو فامیل تانرا در یکی از این عکس ها شناسائی میکنید:

در حالیکه در حدود 150 عکس جدید در هر ماه نشر میگردد، لطفاً این صفحه را بصورت منظم مجدداً ببنیند یا در آگاهی های ایمیل، اشتراک کنید.