Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ردیابی از طریق چهرهمهاجرین در اروپا

صفحۀ اصلی
​​

جستجوی خود را شروع کنید


عکس افرادی که به دنبال اقارب خود هستند


اگر اقارب خود را پیدا نکردید، سعی کنید به نزدیکترین صلیب سرخ ملی یا جمعیت هلال احمر یا دفتر آی سی آر سی بروید.

فلترها
عکس های 1 - 12 از 5892
1 - 12 Next

0010779
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
شوهر

0010776
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
برادر

0010775
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0010774
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
مادر

0010773
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0010772
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
برادر

0010771
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
-

0010765
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0010764
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
برادر

0008626
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0010758
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
مادر

0010759
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
اطفال
1 - 12 Next
عکس های 1 - 12 از 5892
​​


اگر شما عضو فامیل تانرا در یکی از این عکس ها شناسائی میکنید:

در حالیکه در حدود 150 عکس جدید در هر ماه نشر میگردد، لطفاً این صفحه را بصورت منظم مجدداً ببنیند یا در آگاهی های ایمیل، اشتراک کنید.