Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ردیابی از طریق چهرهمهاجرین در اروپا

صفحۀ اصلی

عکس ها

عکس های اشخاص که در جستجوی اقارب شان میباشند

بخاطر فراهم آوری سهولت برای جستجوی اقارب مفقودلاثر شدۀ تان، شما میتوانید جنس، سن و کشور متبوع اش را فلتر نمائید

فلترها
عکس های 1 - 12 از 5301
1 - 12 Next

0009167
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0008729
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0009166
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
برادر

0009164
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خواهر

0009163
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
برادر

0009162
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0009161
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0009159
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
برادر

0009158
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0009156
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0009155
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
والدین

0009154
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
برادر
1 - 12 Next
عکس های 1 - 12 از 5301
 

اگر شما عضو فامیل تانرا در یکی از این عکس ها شناسائی میکنید:

  • بالای لینک "آیا شما معلومات دارید؟" که در زیر عکس که شما شناسائی کرده اید قرار دارد، کلیک نموده و فورمۀ تماس را خانه پری نموده یا؛
  • لطفاً با بخش خدمت رد یابی کمیته بین المللی صلیب سرخ، جمعیت ملی و یا جمعیت هلال احمر در کشور که شما اقامت دارید، تماس بگیرید. اگر شما در افغانستان استید، لطفاً با نزدیک ترین دفترکمیته بین المللی صلیب سرخ، تماس بگیرید.

معلومات شما بشکل محرم نگهداری خواهد شد.

در حالیکه در حدود 150 عکس جدید در هر ماه نشر میگردد، لطفاً این صفحه را بصورت منظم مجدداً ببنیند یا در آگاهی های ایمیل، اشتراک کنید.