Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ردیابی از طریق چهرهمهاجرین در اروپا

صفحۀ اصلی

عکس ها

عکس های اشخاص که در جستجوی اقارب شان میباشند

بخاطر فراهم آوری سهولت برای جستجوی اقارب مفقودلاثر شدۀ تان، شما میتوانید جنس، سن و کشور متبوع اش را فلتر نمائید

فلترها
عکس های 1 - 12 از 4834
1 - 12 Next

0007926
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
برادر

0007925
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0002442
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0007921
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
شوهر

0007918
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
مادر

0007928
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0007917
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0007915
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
برادر

0007912
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
مادر

0007910
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0007924
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خواهر

0007923
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده
1 - 12 Next
عکس های 1 - 12 از 4834
 

اگر شما عضو فامیل تانرا در یکی از این عکس ها شناسائی میکنید:

  • بالای لینک "آیا شما معلومات دارید؟" که در زیر عکس که شما شناسائی کرده اید قرار دارد، کلیک نموده و فورمۀ تماس را خانه پری نموده یا؛
  • لطفاً با بخش خدمت رد یابی کمیته بین المللی صلیب سرخ، جمعیت ملی و یا جمعیت هلال احمر در کشور که شما اقامت دارید، تماس بگیرید. اگر شما در افغانستان استید، لطفاً با نزدیک ترین دفترکمیته بین المللی صلیب سرخ، تماس بگیرید.

معلومات شما بشکل محرم نگهداری خواهد شد.

در حالیکه در حدود 150 عکس جدید در هر ماه نشر میگردد، لطفاً این صفحه را بصورت منظم مجدداً ببنیند یا در آگاهی های ایمیل، اشتراک کنید.