Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ردیابی از طریق چهرهمهاجرین در اروپا

صفحۀ اصلی

عکس ها

عکس های اشخاص که در جستجوی اقارب شان میباشند

بخاطر فراهم آوری سهولت برای جستجوی اقارب مفقودلاثر شدۀ تان، شما میتوانید جنس، سن و کشور متبوع اش را فلتر نمائید

فلترها
عکس های 1 - 12 از 5704
1 - 12 Next

0010094
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0010089
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
دختر کاکا / دختر ماما

0010087
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0008638
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
برادر

0010086
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0010085
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
مادر

0010082
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0010081
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0010080
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0010079
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0010078
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
پدر

0010077
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
برادر
1 - 12 Next
عکس های 1 - 12 از 5704
 

اگر شما عضو فامیل تانرا در یکی از این عکس ها شناسائی میکنید:

  • بالای لینک "آیا شما معلومات دارید؟" که در زیر عکس که شما شناسائی کرده اید قرار دارد، کلیک نموده و فورمۀ تماس را خانه پری نموده یا؛
  • لطفاً با بخش خدمت رد یابی کمیته بین المللی صلیب سرخ، جمعیت ملی و یا جمعیت هلال احمر در کشور که شما اقامت دارید، تماس بگیرید. اگر شما در افغانستان استید، لطفاً با نزدیک ترین دفترکمیته بین المللی صلیب سرخ، تماس بگیرید.

معلومات شما بشکل محرم نگهداری خواهد شد.

در حالیکه در حدود 150 عکس جدید در هر ماه نشر میگردد، لطفاً این صفحه را بصورت منظم مجدداً ببنیند یا در آگاهی های ایمیل، اشتراک کنید.