Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ردیابی از طریق چهرهمهاجرین در اروپا

صفحۀ اصلی
​​

جستجوی خود را شروع کنید


عکس افرادی که به دنبال اقارب خود هستند


اگر اقارب خود را پیدا نکردید، سعی کنید به نزدیکترین صلیب سرخ ملی یا جمعیت هلال احمر یا دفتر آی سی آر سی بروید.

فلترها
عکس های 1 - 12 از 6415
1 - 12 Next

0013231
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0013230
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0009049
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0013229
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0013228
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانم

0013227
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0013226
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0013224
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
پدر

0013221
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
پسر

0013219
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0013214
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
دختر

0013213
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده
1 - 12 Next
عکس های 1 - 12 از 6415
​​


اگر شما عضو فامیل تانرا در یکی از این عکس ها شناسائی میکنید:

در حالیکه در حدود 150 عکس جدید در هر ماه نشر میگردد، لطفاً این صفحه را بصورت منظم مجدداً ببنیند یا در آگاهی های ایمیل، اشتراک کنید.