Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sukob u Bosni i Hercegovini1991 - 1996

Početna

Osnovne informacije

Za osobe nestale u vezi sa sukobom na teritoriji Bosne i Hercegovine

 
@ICRC
Premda je značajan napredak učinjen u lociranju i identificiranju nestalih osoba u Bosni i Hercegovini, pitanje nestalih osoba nastavlja da opterećuje hiljade porodica koje su još uvijek bez odgovora i utječe na proces pomirenja.
 
Vlasti i institucije u Bosni i Hercegovini su primarno te koje imaju obavezu da rasvijetle sudbinu nestalih osoba i podrže njihove porodice. Institut za nestale osobe (INO) je uspostavljen na osnovu Zakona o nestalim osobama Bosne i Hercegovine kao institucija na državnom nivou sa zadaćom da rješava predmete osoba nestalih u prošlom sukobu bez obzira na njihovu etničku ili vjersku pripadnost i spol. INO je uspostavio Centralnu evidenciju nestalih osoba (CEN) da bi se utvrdio tačan broj nestalih osoba putem provjere podataka zaprimljenih od raznih domaćih i međunarodnih izvora i verifikacije statusa svake nestale osobe.
 
Pod MKCK pokroviteljstvom, Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCKBiH) i INO su potpisali sporazum o njihovoj saradnji u procesu traženja u BiH. U svijetlu toga, u decembru 2011. godine, MKCK je predao DCKBiH-u odgovornost za buduće prikupljanje zahtjeva za traženje nestalih osoba. Svi zahtjevi za traženje nestalih osoba u BiH, inicirani od strane njihovih porodica od 6.12.2011. godine se obrađuju od strane DCKBiH i proslijeđuju INO-u za daljnju evidenciju i pokretanje procedure traženja. U okviru svojih nastojanja da pruži efikasnu podršku porodicama nestalih osoba, Služba traženja DCKBiH sarađuje sa drugim Nacionalnim društvima Crvenog križa/krsta i Crvenog polumjeseca unutar mreže za obnavljanje porodičnih veza Pokreta Crvenog križa/krsta i Crvenog polumjeseca.

MKCK sprovodi svoje aktivnosti u Bosni i Hercegovini sukladno svome mandatu i kako je određeno aneksom sedam Dejtonskog mirovnog sporazuma iz 1995. godine koji se odnosi na pitanje nestalih osoba. U svojim nastojanjima da riješi preostale izazove po pitanju nestalih osoba, MKCK fokusira svoj rad na osnaživanju INO i DCKBiH, kao i na podršci porodicama nestalih osoba da ostvare svoje "pravo da znaju".

Unatoč ovim naporima, brojne porodice još uvijek imaju srodnike koji su nestali i iščekuju informacije o njihovoj sudbini i gdje se nalaze. Imena nestalih osoba su navedena u ovoj listi.

Ukoliko imate bliskog srodnika nestalog u vezi sa sukobom na teritoriji Bosne i Hercegovine (30.04.1991 – 14.02.1996) i želite da pokrenete zahtjev za traženje, molimo Vas da kontaktirate najbliži ured Nacionalnog društva u zemlji Vašeg boravišta.

U vezi nestalih osoba koje su prijavljenje MKCK-u prije 06.12.2011. godine, MKCK nastavlja da bude odgovoran za praćenje i upravljanje njihovim podacima.


Kontakt

MKCK delegcija u Sarajevu
Soukbunar 5
71000 SARAJEVO
Tel: (+387 33) 565 650
Fax: (+387 33) 565 660
Obrazac za kontakt
Web-stranica za obnavljanje porodičnih veza
Ova podstranica, koja je posvećena osobama nestalim u vezi sa sukobom u Bosni i Hercegovini, je dio šire Web-stranice Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca za obnavljanje porodičnih veza

Pronađite više informacija o (na engleskom jeziku):